ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2002023 מתאריך 14/08/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 11241חוף סוסיתא, מקטע 9.5 , עין גב04/09/2003
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 10692בית מגורים, אבשלום, ראש פינה09/03/2004
יזרעאליםתוכניתג/ 10998יחידות אירוח בכל מרחב תכנון יזרעאלים
טבריהתוכניתג/ 11957הוספת זכויות בניה באזור מגורים, טבריה05/11/2002
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 12029שינוי יעוד מחקלאי למגורים, ינוח
מטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 12296איחוד רפתות במושב אחיהוד03/02/2003
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12547שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים ב' לגיטימיה למבנה קיים ירכא10/06/2004
יזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 12587מושב עין העמק - שינוי יעוד וחלוקה10/11/2002
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 12791שינוי לתכנית ג/ 7466
כרמיאלתוכניתג/ 12813שכונת רבין בכרמיאל03/10/2002
הגליל העליון, גדותתוכניתג/ 12884גדות08/06/2005
הגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 12932שינוי יעוד לחקלאי מיוחד - רפת עוזי עשת13/03/2003
יזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 12975שכונת מגורים מושב מרחביה
הגליל העליון, צבעוןתוכניתג/ 13038צבעון - חלוקה למגרשים באיזור מגורים
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 13086מרכז משולב אלונים
מעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 13180פקיעין החדשה
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13171שינוי לתכנית מתאר מקומית ג/ 5180
הגליל העליון, צבעוןתוכניתג/ 13256צבעון - הרחבה , קהילתית
בקעת בית הכרםתוכניתג/ 13245הקמת שכונת מגורים מנוייעודי קרקע שונים צפונית לישוב דייר אל אסד
עפולהתוכניתג/ 13327מבנה ציבור - רח' יהושע13/03/2003
עפולהתוכניתג/ 13350שינוי קו בנין למגרש גן העיר23/01/2003