ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2002032 מתאריך 30/07/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים096/ 02תביעת פיצויים
יזרעאלים, מגידוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 02בקשה להקמת מחסן חקלאי
הגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 02בקשה לתוספת מרפסת מקורה
הגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים112/ 02בקשה להקמת מחסן חקלאי
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 02בקשה לתכנית שינויים להיתר קודם