ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2002024 מתאריך 28/08/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק המעיינות, מירבתוכניתג/ 12075מירב מפעל נרות עציון16/01/2003
מטה אשר, מצובהתוכניתג/ 12840הרחבת קיבוץ מצובה24/07/2005
מטה אשר, אפקתוכניתג/ 12886שכונת מגורים אפק - הרחבת ק.ביאליק
כרמיאלתוכניתג/ 12899מדורגי ארזים10/11/2002
הגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתג/ 13061שדה נחמיה הוראות בניה10/11/2002
מטה אשר, געתוןתוכניתג/ 13054הרחבת קיבוץ געתון
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 13119תכנית מתאר לכפר נין03/11/2005
הגליל העליון, דפנהתוכניתג/ 13141תכנית תקנונית - דפנה02/02/2004
מטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 13161תכנית מתאר מזרעה06/07/2004
עמק הירדן, מעגןתוכניתג/ 13237תכנית מתאר מעגן22/12/2011
גולן, עין זיוןתוכניתג/ 13307שכונת עמידר חלוקה למגרשים17/07/2003
מרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתג/ 13291רתיכנון שכונה דרום מערבית - כרם בן זימרה17/01/2005
גולן, אל-רוםתוכניתג/ 13314תכנית מתאר לקיבוץ אל-רום15/03/2005
מטה אשר, געתוןתוכניתג/ 13402תכנית מפורטת לאזור מגורי חברים16/02/2006