ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2002026 מתאריך 09/10/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 11628שינוי יעוד מקרקע חקלאית (נחלה) למגורים13/02/2003
נצרתתוכניתג/ 9914פארק תעשיה נצרת06/08/2003
הגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11115שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מג'אר03/02/2003
יזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 11491תל עדשים05/05/2003
מעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 10780תיקון תוואי דרך מס' 8 והתחברותה עם דרך מס' 1231/12/2002
גלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11335הסדרת קטעי דרך מס' 65 - צומת גולני - צומת דברת18/05/2005
טבריהתוכניתג/ 11927הוספת זכויות בנייה והגדלת מס' יחידות דיור19/12/2002
יקנעם עיליתתוכניתג/ 11983הגדלת אחוזי בניה לצורך הקמת גגות רעפים03/02/2003
יזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 12017מבני משק ומלאכה תל עדשים
יזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 12141מושב נהלל - הוראות בניה ** ביטול ** ראה תיק מס' ג/ 13637
הגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 12276הרחבה למגורים בעוזיר
טבריהתוכניתג/ 12385שכונת פאר - טבריה16/01/2003
יזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 12407קבוץ שריד - מתאר02/08/2006
יזרעאלים, מגידותוכניתג/ 12412קבוץ מגידו31/08/2005
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12436תוספת מגרשים למגורים ב' והתווית דרך גישה בצמוד לאזור התעשייה בירכא22/05/2003
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12451שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח למגורים א' בצפון מזרח אבו סנאן16/01/2003
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12608הזזת דרך העולה על בית03/02/2003
גבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 12750הקצאות שטח לדרך גישה והקטנת קוי בנין.03/02/2003
עכותוכניתג/ 13226מגורים משולב במסחר בחוף הצפוני
עכותוכניתג/ 13229שכונת מגורים תגל27/06/2004
גבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 13306שינוי לתכנית ג/2637
יזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 13637מושב נהלל - הוראות בניה18/02/2004