ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2002009 מתאריך 29/09/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 6154/ 030שינוי בהוראות קו בנין הקבוע.תוספת יח"ד ללא הגדלת סה"כ כל השטחים למטרות עיקריות
הגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתגע/ מק/ 047איחוד וחלוקה, כורזים28/11/2002
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 02/ 16שינוי קו בנין, סחנין10/02/2003
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 01/ 72שינוי קו בנין דרומי ל- 0 ותיקונים קלים לקו בנין מערבי מזרחי, סחנין09/01/2005
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 01/ 68שינוי קווי בנין, סחנין12/05/2002
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 02/ 32קטנת קו בנין מדרך מס' 45, סחנין
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגא/ מק/ 02/ 21חלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים, שפרעם06/03/2003
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 01/ 7הגדלת שטח למבנה ציבור, תמרה15/07/2003
יזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתיז/ מק/ 9106/ 01החלפת שטחים ברמת השופט.
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 02/ 42איחוד וחלקה בהסכמה ושינוי קו בנין, סחנין10/02/2003
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9623/ 02/ 35הקטנת קווי בניה לפי מצב קיים, סחנין
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 668/ 02/ 32שינוי קו בניין סכנין
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 10שינוי הוראות בניה ומתן ליגיטימציה לבתים , יפיע07/01/2003
שפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 2001/ 31שינוי קו בנין, כאבול13/11/2005
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 9שינוי תכסית קרקע07/01/2003
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 03איחוד וחלוקה בהסכמה. יפיע
אצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 022הסטת תוואי דרך מס' 10 ושינוי קו בנין, מטולה
הגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ גל/ מק/ 30איחוד וחלוקה בהסכמה לצורך התאמת שטחים, למסחר, חניה ושטח פרטי פתוח משולב בחניה12/06/2003
נהריהתוכניתג/ נה/ מק/ 45הקטנת קווי בנין הקבועים בתכנית ג/במ/1526/12/2002
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 01/ 4הרחבת שטח למבני ציבור15/07/2003
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 01/ 15שינוי בקו בנין, תמרה15/07/2003
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 2001/ 21שינוי בקו בנין, תמרה
יקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 25איחוד וחלוקה בהסכמה, יוקנעם עילית07/07/2003
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 01/ 16שינוי בקו בנין,תמרה07/05/2006