ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2002019 מתאריך 27/11/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
כרמיאלתוכניתג/ 4622אתר לסילוק פסולת מוצקה, כרמיאל
הגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 10675כביש שרות לצד כביש 806, שינוי למתאר, עילבון
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 12312הסטת תוואי דרך למתן לגיטימציה למבנים קיימים
הגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12397שנוי יעוד חלק מתחנת תידלוק לשטח מסחרי מיוחד08/11/2007
עמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 12593חלוקה למגרשים לבנייה ודרכי גישה, מושבה כנרת27/01/2005
הגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 12594שינוי משצ"פ למגורים, עוזייר18/05/2005
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12707שינוי יעוד משטפ"פ לשטח שרותים שכונתיים בשכונת קדמאני במערב ירכא08/11/2005
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12860שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט צפונית לעראבה ליד דרך 804
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12943ביטול חלק מדרך מס' 2 בעראבה והתויית דרך משולבת
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12995מרכז נופש ובילוי אזורי, ריינה (6/ מע/ 0077)
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13072התווית דרך המקשרת בין דרך מס' 13 לדרך מס' 18 בצפון מזרח, סחנין07/07/2005
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13129שינוי יעוד משטח למבני ציבור למגורים א' בצפון מזרח עראבה17/04/2005
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13144שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', 7.5 דונם, בצפון הכפר דייר חנא
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13211שינוי יעוד מחקלאי למגורים משולב במסחר, בצפון מזרח סכנין
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13193שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תיירות ומסחר, במערב ירכא
הגליל המזרחיתוכניתג/ 13152שינוי תוואי כבישים בשיבלי
הגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 13153שינוי מערכת הדרכים וחלוקה למגרשים בעילבון17/04/2005
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13173שינוי יעוד ממבני ציבור לשטח מגורים ב' בצפון ירכא11/05/2004
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13230שינוי יעוד משטח לשצ"פ לשטח מבני ציבור ומגורים א' במרכז הכפר מכר
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13247שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי לשטח מגורים ב' בדרום - מערב ירכא27/01/2004
הגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 13277שינוי יעוד מחקלאי למגורים30/11/2006
הגליל המרכזיתוכניתג/ 13262שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח פולחן דתי ומתקנים הנדסיים, והתווית דרכים, ירכא
הגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 13261שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה והתווית דרך, ג'וליס
הגליל המזרחיתוכניתג/ 13276שינוי לתכנית ג/ 4748
הגלבוע, הגילבועתוכניתג/ 13311שינוי יעוד לחקלאי מיוחד רפת עובד יבין02/02/2004