ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2002044 מתאריך 29/10/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים164/ 02/ 2התנגדות לתוספת לבנין קיים
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים167/ 02/ 2הצבת מתקן תקשורת
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים168/ 02/ 2התנגדות לבנית שתי יחידות מגורים
בקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים169/ 02/ 2התנגדות לתוספת בניה לבית קיים
יזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים170/ 02/ 2דיר צאן + מתבן + מחסן חקלאי