ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2002009 מתאריך 16/12/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 9264הרחבת מחצבת בזלת בית - אלפא. שינוי למתאר, קיבוץ בית - אלפ27/05/2003
עמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 11241חוף סוסיתא, מקטע 9.5 , עין גב04/09/2003
הגליל העליון, הגושריםתוכניתג/ 11771מבואות טל, הגושרים
מבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 11477שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים, מבני ציבור, שצ"פ והתווית דרכים, משהד, מתאר 114/07/2004
שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 11073מתקן למילוי גז, תמרה08/06/2003
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 7053ארץ פלגי מים
הגליל המזרחי, עמק הירדןתוכניתג/ 9728מתחם תיירות ונופש כנרת-פוריה
הגליל העליוןתוכניתג/ 12086שמורת טבע הר עמיעד, " אם החיטה".08/11/2006
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12146מרכז מסחר ומלאכה26/06/2003
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 12311הצרת דרך מ- 13 מטר ל - 10 מטר למתן לגיטימציה למבנים קיימים
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12764הגדלת שטח למגורים על חשבון שטח ציבורי22/03/2004
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 12790נופי הגליל
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13139שמורת טבע, בקעת בית נטופה18/05/2005
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13128תוואי דרך מס' 22 בצפון סח'נין22/07/2003
גולן, הגליל העליוןתוכניתג/ 13163שמורת טבע שמיר - נחל רום, הרחבה12/10/2008
יזרעאליםתוכניתג/ 13206תחנת תדלוק-מזרע
יזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 13204שינוי יעוד מחקלאי למגורים וחלוקת חלקה בזרזיר
יזרעאליםתוכניתג/ 13159תחנת תדלוק ושרותי דרך - גניגר
הגליל המרכזיתוכניתג/ 13175הרחבת אזור תעשיה בירכא לכיוון צפון ומזרח
אצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 13265בית אריזה בן דור - יסוד המעלה
מעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 13374שינוי יעוד לשרותי דרך
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13460שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח שב"צ בשכונת כנאענה18/02/2004
משגבתוכניתג/ 13496שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, לולים, מוא"ז משגב
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13461הגדלת אחוזי בנייה, שינוי קווי בנין ומס' קומות ולגיטימציה לקיים במרכז דייר חנא08/02/2005
תוכניתג/ 13462שינוי יעוד משטח שצ"פ לשטח מגורים א' בדרום מכר
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13544ג'ת-אתר לבית ספר יסודי, שינוי ל - ג/ 684106/08/2003
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13467שנוי יעוד משטח מגורים א' לשטח מבני ציבור במזרח אבו סנאן08/06/2005
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13614שנוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח שב"צ בדרום מזרח ג'דיידה מכר
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 13634שינוי יעוד לשצ"פ ומבנה ציבור