ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2002028 מתאריך 25/12/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גולן, רמותתוכניתג/ 10772רמות ב' - שלב א', מושב רמות
גולן, רמותתוכניתג/ 10771מושב רמות - רמות ב'
הגליל המזרחי, יזרעאלים, מבוא העמקים, אל בטוף, משהד, עמק יזרעאל, רומת הייבתוכניתג/ 8601תוכנית מספר ג / 8601 תחנת תידלוק בגוש 17463 רמות הייב.20/11/2006
מבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9968תכנית אב משהד
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10723שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, עילוט20/12/2005
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 6541שנוי יעוד לספורט בריכת שחיה -ריינה
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 9518הקטנת קו בנין, שינוי למתאר, דיר חנא.
נצרתתוכניתג/ 11456הר הקפיצה, שינוי לג / 4070, מתאר 129/03/2007
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 8074שנוי יעוד למגורים, עילוט
נצרתתוכניתג/ 11810תכנית מתאר נצרת03/06/2009
מגדל העמקתוכניתג/ 12357השוואת אחוזי בניה26/08/2004
מגדל העמקתוכניתג/ 12552שכונת מגדל אור - הרחבה, מגדל העמק22/05/2003
נצרתתוכניתג/ 12868ריתכנון שכונת מגורים27/09/2005
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13171שינוי לתכנית מתאר מקומית ג/ 5180
הגליל המזרחי, יזרעאלים, מבוא העמקים, אל בטוף, משהד, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13192תכנית מתאר לרומת אל הייב08/06/2005
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13243הרחבת שטח למגורים והסדרת מערכת דרכים
נצרתתוכניתג/ 13312ריתכנון שכונת מגורים והוספת מלונאות ומסחר17/04/2005
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13329שכונה צפונית ריינה07/03/2010
יזרעאלים, מבוא העמקים, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13390שכונת מגורים מערבית - 351 יח"ד איכסאל16/09/2010
מטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 13381קיבוץ גשר הזיו - תכנון מפורט וחלוקה למגרשים02/02/2004
מבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 13409פרסום לפי 77 ו- 78 לשכונת מגורים בכניסה לאיכסאל
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13543שינוי לתכנית מתאר מקומית ג/5180 ינוח11/05/2004