ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2002026 מתאריך 23/12/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 9494שינוי יעוד מאזור חקלאי לדרך גישה, שינוי למתאר, נחף25/01/2006
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12261הקמת 4 יח"ד באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ודרך גישה בסכנין
הגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 12670שינוי יעוד למגורים באזור עתיקות אינטנסיבי13/03/2003
גולן, גבעת יואבתוכניתג/ 12737גבעת יואב - מגורים שכונה דרומית25/01/2006
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12908שינוי תקנון לישוב דייר חנא20/10/2003
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכנין30/11/2004
הגליל התחתון, שרונהתוכניתג/ 12914הרחבת שרונה06/04/2003