ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה

מס' 2002014 מתאריך 09/12/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית1/ 19382לגיטמציה לבנין מגורים
לב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית9/ 19384לגיטמציה לבנין קיים
לב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית88/ 19391בית מגורים חדש
לב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית1א/ 19382לגיטמציה לבנין קיים
לב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית9/ 19385תוספת מגורים
עפולהבקשה ועדה מקומית32/ 16707בית מגורים חדש
עפולהבקשה ועדה מקומית25/ 17766תוספת מגורים
עפולהבקשה ועדה מקומית85/ 17763בית מגורים
לב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית3/ 19240סככה חקלאית
לב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית15/ 19287תוספת מגורים
לב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית85/ 19290בית מגורים
לב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית33/ 19280תוספת מגורים
לב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית41/ 19267שוק עירוני
לב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומיתב1/ 19382בית מגורים
עפולהבקשה ועדה מקומית3/ 16779סככת המתנה לאוטובוסים
עפולהבקשה ועדה מקומית52/ 17767תוספת מגורים