ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2003002 מתאריך 22/01/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 11091תחנת תידלוק בכניסה לעדי27/05/2003
הגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתג/ 11816תיירות פנינת הירדן06/04/2003
משגב, סלמהתוכניתג/ 12369מבני ציבור, שצ"פ ומגורים בשכונת מריסאת מזרח, סאלמה16/06/2003
הגליל התחתון, בית קשתתוכניתג/ 12839הרחבת בית קשת06/11/2003
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12931הזזת דרך גישה22/05/2003
צפתתוכניתג/ 12951רמת רזים - דרום
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 13196כסרא, שכונה צפונית , שינוי לתכנית מס' ג/1008224/02/2005
הגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 13273שינוי יעוד מגורים, דרך להולכי רגל וחלוקה09/03/2004
עפולהתוכניתג/ 13259הסדרת זכויות בניה, עפולה עילית וגבעת המורה05/05/2003
שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13286מרכז אזרחי27/11/2007
נהריהתוכניתג/ 13355מגורים מיוחד ברח' ההגנה פינת רח' מסריק03/05/2005
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13375שינוי יעוד מחקלאי למגורים א'18/08/2008
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13372שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד ודרך ביאנוח24/12/2009
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 13371שינוי לתכנית מתאר בכסרא
נהריהתוכניתג/ 13428הרחבת דרך להסדרת ככר האירית בעין שרה20/10/2003
קרית שמונהתוכניתג/ 13497שינוי תכנית ג/ 3651 ותרש"צ 1/05/1410/04/2006
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 13491שנוי לתכנית מתאר מאושרת ג/ 13491
הגלבוע, הגילבוע, אביטלתוכניתג/ 13478מגרש מגורים באביטל18/02/2004
נהריהתוכניתג/ 13533מגורים משולב במסחר, משרדים ושמוש ציבורי
צפתתוכניתג/ 13609שינוי לתכנית ג/ 3650
משגב, יובליםתוכניתג/ 13495הגדלת אחוזי בניה, צומת יובלים