ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון

מס' 2003001 מתאריך 20/01/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 6859אתר לסילוק פסולת - עין השופט.08/06/1995
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 10308שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתעשיה, שצ"פ והתווית דרך גישה, שינוי למתאר, מג'ד
אצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 11972הקמת מתקן הנדסי לאנטנה
יזרעאלים, מגידותוכניתג/ 12412קבוץ מגידו31/08/2005
מטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 13079חוות לולים, ראש הנקרה15/11/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 13086מרכז משולב אלונים
מעלה הגליל, מעלה יוסףתוכניתג/ 13178שינוי יעוד לחקלאי מיוחד ודרך לאתר קומפוסטציה
משגב, לבוןתוכניתג/ 13494שינוי מס' 30 לתמ"מ 2 - לבון