ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2003003 מתאריך 12/02/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מגדל העמקתוכניתג/ 11341שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לבית כנסת, מגדל העמק, מתאר 121/09/2003
יזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ במ/ 54תל-עדשים08/10/1992
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 11058תכנית מפורטת קיבוץ אלונים09/07/2006
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 9441שכונת מגורים בלפוריה - מערבית, שינוי למתאר.
יזרעאלים, מגידותוכניתג/ 11492יד לבנים - מרכז אזורי מגידו, מתאר 1
משגב, מעלה צביהתוכניתג/ 11712מעלה צביה 199923/09/2004
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 12029שינוי יעוד מחקלאי למגורים, ינוח
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12127שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח למגורים במערב סכנין06/04/2003
משגב, שורשיםתוכניתג/ 12433מגד כרמים 1 + 2
מעלה הגליל, מעלה יוסףתוכניתג/ 12520מרכז תיירות ונופש - אגם המונפורט
הגליל העליון, להבות הבשןתוכניתג/ 12554להבות הבשן - הרחבה קהילתית27/01/2005
קצריןתוכניתג/ 12612קצרין - המשך מרכז מסחרי
קצריןתוכניתג/ 12616אזור תיירות דרומי, קצרין
צפתתוכניתג/ 12952צפת - מורדות דרומיים
טבריהתוכניתג/ 12969שטח למבני ציבור בשכונת קרית משה.04/09/2003
יזרעאלים, מגידו, אבן יצחק (גלעד)תוכניתג/ 13296קיבוץ גלעד - הרחבה10/05/2006
יזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 13316פיצול נחלה בעין העמק
יזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 13320הרחבת גבעת אלה09/07/2006
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 13553שינוי יעוד מציבורי למגורים באלוני אבא22/03/2004
יזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתא/ 3תכנית אב עין העמק