ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2002057 מתאריך 27/01/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים201/ 02/ 2לגיטימציה לדיר צאן + מחסן חקלאי לאחסון כלים וציוד חקלאי
מבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים210/ 02/ 2אנטנה