ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון

מס' 2003003 מתאריך 03/03/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תוכניתג/ 10684תחנת תדלוק ושרותי דרך בין צומת מכר לצומת כפר יסיף
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 11242שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' והתווית דרכים, נחף06/07/2004
טבריהתוכניתג/ 12424עין אשכול, טבריה
מטה אשר, בית העמקבקשה ועדה מקומית36/ 18480רפת
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 13242שינוי יעוד מחקלאי לאתר בילוי ונופש, יפיע
גולן, גבעת יואבתוכניתג/ 13279מלונית -בר קייט, גבעת יואב
מעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 13374שינוי יעוד לשרותי דרך
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13392שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מסחר, תיירות ושב"צ, בצומת הכניסה לירכא
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13394שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים א' בישוב אבו סנאן
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 13387שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' ושב"צ והתווית דרך, מערבית לישוב נחף.
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 13431שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חווה חקלאית
משגבתוכניתג/ 13496שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, לולים, מוא"ז משגב
מעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 13424הגדלת אחוזי בניה למבני ציבור, גוש חלב