ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לדרכים ומסילות ברזל

מס' 2003003 מתאריך 05/03/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 11950שנוי יעוד מחקלאי למגורים ומבנה ציבור14/11/2004
מבוא העמקים, נצרת עיליתתוכניתג/ 13776כביש 77, דרכי שרות לחקלאות בקטע צומת ציפורית-צומת בית רימון
מבוא העמקים, יפיעתוכניתא/ 55תכנית אב לדרכים - יפיע מערב