ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2003009 מתאריך 04/03/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים183/ 02/ 2ערר לפי סעיף 157א' (ז) - ניתוק מרשת החשמל
בקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים189/ 02/ 2תוספת למבנה קיים
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים224/ 02/ 2התנגדות לתכנית מפורטת 6/מע/מק/21/5249
בקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים024/ 03/ 2הקמת מרכז טניס שישה מגרשים ומבנה פעילות