ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2003003 מתאריך 31/03/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 01/ 72שינוי קו בנין דרומי ל- 0 ותיקונים קלים לקו בנין מערבי מזרחי, סחנין09/01/2005
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 7574/ 02/ 56שינוי קו בנין ללגיטימציה , צמוד לדרך 805 , סכנין19/06/2003
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 02/ 62שינוי קו בנין ולגיטימציה, עראבה18/08/2003
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 02/ 81הקטנת קו בנין וגודל מגרש מינימלי, סחנין15/07/2003
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתיז/ מק/ 6822/ 02חלוקה מחדש של שטח למגורים ב' , בית שערים
הגליל התחתון, כפר קישתוכניתגת/ מק/ 4384/ 2איחוד וחלוקה ללא שינוי שטח הכולל, כפר קיש01/07/2003
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתמנ/ מק/ 2502הרחבת דרך , מעלות07/07/2003
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתמנ/ מק/ 1802שינוי קו בנין במגרש 137, שכ' יפה נוף, מעלות07/07/2003
שפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 02/ 2שינוי קו בנין, כאבול07/02/2006
שפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 02/ 15איחוד וחלוקה מחדש של שטח למבני ציבור ושצ"פ, שעב.
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 02/ 39שינוי קו בנין ואיחוד מגרשים, תמרה15/07/2003
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 02/ 22שינוי הוראות בדבר קווי בנין בלבד, תמרה16/05/2008
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1028שינוי קו בנין, נצרת
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 02/ 23איחוד וחלוקה, טמרה
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 02/ 24שינוי קו בנין, טמרה05/08/2004
טבריהתוכניתטה/ מק/ במ69/ 5שינוי קו בנין לשני מגרשים צמודים
טבריהתוכניתטה/ מק/ במ107/ 5העברת זכויות בין גרשים, טבריה06/03/2003
נהריהתוכניתג/ נה/ מק/ 48הקלה בקווי בנין עפ"י בניה, קיימת, נהריה
יקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ במ55/ 28איחוד וחלוקה מחדש, יוקנעם עילית19/06/2003
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 15שינוי קו בנין , איחוד וחלוקה, ושינוי הוראות בניה, יפיע22/07/2004
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ טב50/ 10שינוי קו בנין, בסמת טבעון15/07/2003
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתבכ/ מק/ 6764/ 1הקטנת קו בנין ולגיטימציה למצב קיים, בענה30/04/2003
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 054שינוי הוראות קו בנין ולגיטימציה, ראש פינה07/07/2003