ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2003016 מתאריך 01/07/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתמר/ מח/ 9349ביטול חלק מדרך מס' 12 והצעת דרך חלופית, שינוי למתאר, אעבלין.
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 9639שינוי יעוד מאזור מגורים למגורים בשילוב מסחר, שינוילמתאר, שפרעם.
גבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 9919שינוי תוואי לשביל הולכי רגל, ביר אל מכסור, שינוי למתאר.
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 10668שינוי בתוואי דרך מס' 302, שינוי למתאר, כפר מנדא
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 11438שינוי יעוד מאיזור מגורים למבני ציבור
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 11497הקצאת שטח למבני ציבור ושינוי תוואי דרך
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9777הקטנת רוחב שביל מס' ,26, שינוי למתאר, אעבלין.
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 10566שינוי תוואי דרך מס' 317, שינוי למתאר, שפרעם
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 9934שינוי יעוד משטח לבניה לשביל להולכי רגל, שינוי למתאר, שפרעם
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 10424הנחיות סביבתיות למתן היתרי בניה לאזור תעשיה-שפרעם שינוי למתאר
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9673שנוי תוואי דרך, ביטול קטע והצעת דרך חלופית, אעבלין
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 10663שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, אעבלין
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 11353שירותי דרך משפרעם
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 10423שינוי תוואי דרך גישה, שינוי למתאר, כפר מנדא
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11735גידול בעלי חיים, אעבלין
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12012קביעת אחוזי בניה לאיזור משק
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 12014שכונה אבו שאח שינוי תכנית מתאר ג/ 7025
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 12579הגדלת % בניה
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 12669שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 12715שינוי יעוד מאזור מגורים לשוק עירוני16/02/2006
גבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 12798שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי (תחנת שאיבה) ולדרך.
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 12900שפרעם - שכונת אבו-שיח
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 13105הסדרת דרך גישה לאתר פסולת "אבליים"