ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2003026 מתאריך 12/08/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, מורשתתוכניתג/ 9068כביש גישה למורשת, שינוי למתאר.
משגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 10938צומת כניסה למחצבת שגב, שינוי למתאר
משגב, קורניתתוכניתג/ 9874שינוי לתכנית ג / 3318, שיקום אתר לפארק ציבורי
משגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 10164כבישי גישה, מצפה אבי"ב - תכנית המתאר.
משגב, מורשתתוכניתג/ 9863שינוי גבולות למגרש מספר 28 לדרך, ותוספת שביל הולכירגל, שינוי למתאר, מורשת
משגב, כמוןתוכניתג/ 9743שמורת טבע - הר כמון
גבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 10081אתר נופש כוכב - משגב
משגב, יובליםתוכניתג/ 10971יובלים - תוספת מגרש לשכונת יובלים מזרח 1997
משגב, הר חלוץתוכניתג/ 10077שיקום מחצבת הר חלוץ23/09/2004
גבעות אלונים, משגב, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 10735שכונת עוואדה, גבעת מכמן מערב, ביר אל מכסור
משגב, מנוףתוכניתג/ 11882אזור תעשיה מנוף
משגבתוכניתג/ 11891שכונת עוובדה, גבעת מכמן מערב
בקעת בית הכרם, מרום הגליל, משגבתוכניתג/ 12044שמורת טבע מתלול צורים14/09/2009
גבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 12518תחנת תידלוק כאוכב
משגב, צוריתתוכניתג/ 12575צורית - שינוי לג/ במ/ 127 וג/ 535724/04/2006
משגב, לבוןתוכניתג/ 12576שינוי לתכנית ג/ 8384 לבון מכללה וגני תעשיה20/10/2003
משגבתוכניתג/ 12747אתר טיפול בפסולת, ואדי כאבול
מטה אשר, משגבתוכניתג/ 12855פארק תעשיה בר-לב
משגבתוכניתג/ 12972תכנית להרחבת מגרש 204/2 שינוי לתכנית ג/ בת/ 214
משגב, גילון, צוריתתוכניתג/ 13077מתחם הישוב הזמני - צורית
משגב, גילוןתוכניתג/ 13198שינוי לתכנית ג/ 5357, צורית-גילון