ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2003027 מתאריך 25/08/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 11088שינוי יעוד מחקלאי למגורים, חורפיש14/11/2004
מרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 12092אתר קבר הרשב"י מירון
נהריהתוכניתג/ 12267הגדלת אחוזי בניה בשד' הגעתון פינת ויצמן דרום22/03/2004
נצרתתוכניתג/ 12521לגיטימציה למבנה תעשיה ועסקים והזזת תואי דרך נצרת14/07/2004
עמק המעיינותתוכניתג/ 12774הרחבת מחצבת רויה/שמורת טבע גלבוע מזרחי.14/11/2004
מטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 13381קיבוץ גשר הזיו - תכנון מפורט וחלוקה למגרשים02/02/2004
יקנעם עיליתתוכניתג/ 13452שינוי בהוראות וזכויות בניה