ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2003013 מתאריך 01/04/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים231/ 02/ 2תכנית מפורטת אג/מק/022/8260 הסטת תוואי דרך לניצול זכויות הבנייה.
הגליל המזרחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים043/ 03/ 2בית קוטג' שלוש קומות
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים044/ 03/ 2מתקן שידור קטן
יקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים045/ 03/ 2תוספת למגורים
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 03/ 2התנגדות לבנין מחסנים
הגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים052/ 03/ 2התנגדות לאישור בנייה
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים049/ 03/ 2ערר על ביטול היתר