ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2003014 מתאריך 08/04/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים027/ 03/ 2מחסן חקלאי
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים050/ 03/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים048/ 03/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
מטה אשר, כבריערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 03/ 2בקשה למתן הקלה