ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2003008 מתאריך 26/06/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המזרחי, יזרעאלים, מבוא העמקים, אל בטוף, משהד, עמק יזרעאל, רומת הייבתוכניתג/ 8601תוכנית מספר ג / 8601 תחנת תידלוק בגוש 17463 רמות הייב.20/11/2006
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12614שכונת מגורים, ריינה24/03/2010
הגליל המזרחי, עמק הירדן, עמק המעיינות, יבנאלתוכניתג/ 13436מתחם יער מנחמיה ( מתחם 1406)16/12/2010
הגלבוע, הגליל המזרחי, יזרעאלים, עפולה, הגילבוע, נוף הגליל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13445מתחם יער גבעת המורה ( 1449).21/06/2010
גבעות אלונים, יזרעאליםתוכניתג/ 13449תכנית מפורטת יערות קרית אתא21/06/2010
הגליל העליון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, מבואות החרמוןתוכניתג/ 13450תכנית מפורטת יער ברעם מלכיה (1225)07/11/2011
הגליל התחתון, עמק הירדןתוכניתג/ 13566יערות מסד - ארבל
עמק המעיינותתוכניתג/ 13567יערות גני חוגה
הגלבוע, עמק המעיינות, הגילבועתוכניתג/ 13568יער בית השיטה - רמת יששכר26/11/2009
הגלבוע, הגליל המזרחי, יזרעאלים, הגילבוע, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 14001יער עין דור18/11/2008