ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2003009 מתאריך 26/05/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 9955הרחבת שטח הישוב, שינוי למתאר, מושב עבדון23/05/2004
מעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותתוכניתג/ 12625מנות, שינוי לג/ 490704/09/2003
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 13611שינוי יעוד תיירות ונופש, עבדון
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 13771שינוי יעוד מחקלאי ללול, שינוי לג/ 3578 ו- ג/ 2265
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 13786שנוי יעוד ממגורים למלאכה ותעשיה זעירה
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 13838שנוי יעוד לתיירות ונופש במושב עבדון, שנוי לג/ 3578:
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 13889שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד, עבדון23/01/2008
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 13890שינוי יעוד לתיירותונופש, עבדון
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 15304שינוי יעוד קרקע לתיירות ונופש, עבדון