ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2003015 מתאריך 02/07/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נצרתתוכניתג/ 11420שינוי יעוד משפ"פ למגורים מרכז מגורים גמבו02/02/2004
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 11692שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א והתווית דרך26/08/2003
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 11951כביש מחבר בין אבו סנאן - ג'ת
עכותוכניתג/ 12286מלון האבירים, עכו העתיקה02/02/2004
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12666שינוי יעוד אזור מגורים למגורים מעורב במסחר15/02/2005
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12694תחנת תדלוק13/09/2005
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12744הרחבת שטח למבני ציבור, הגדלת זכויות בניה וביטול תוואי דרך, בדרום מערב סכנין20/08/2007
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13127שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' , לגיטימציה למבנה קיים בדרום עראבה
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13130שינוי תוואי דרך בצומת ולגיטימציה למבנה קיים במרכז סח'נין
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13211שינוי יעוד מחקלאי למגורים משולב במסחר, בצפון מזרח סכנין
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13230שינוי יעוד משטח לשצ"פ לשטח מבני ציבור ומגורים א' במרכז הכפר מכר
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13464שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד להקמת לול לפטם עופות, צפון מערב ירכא
כרמיאלתוכניתג/ 13532מכוש - מעלה יפה נוף21/09/2003
נהריהתוכניתג/ נה/ מק/ 38שינוי קו בנין במגרש לתעשיה, נהריה17/09/2003
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 13521שינוי ייעוד משטח חקלאי למגרש כדורגל בצפון דייר אל אסד24/02/2005
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13514שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים משולב במסחר, לגיטימציה במערב עראבה
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13519שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר (שירותי דרך) בכביש הכניסה לירכא
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13577שנוי יעוד משטח לשב"צ לשטח מגורים א' במרכז ג'דיידה מכר
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13615שנוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים א' בצפון אבו סנאן
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 13680כניסה מערבית למג'ד אל כרום
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13693שינוי תוואי דרך מס' 26 בדרום עראבה
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13868הצרת תוואי דרך מס' 23 בצפון מזרח עראבה
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13869הרחבת סכנין לצפון - הקמת שכונה בת כ- 110 יח"ד בצפון סכנין
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13857שינוי תוואי דרך מס' 18 בעראבה והצעת תוואי חלופי :
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13856תכנון הסדרי תנועה וחיבורים לדרך 805 בסכנין:
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13855שינוי יעוד משטח לשב"צ לשטח מגורים א' בדר' - מע' סכנין:
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 13854הגדלה נקודתית של זכויות בניה במרכז מג'ד אל כרום: