ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2003025 מתאריך 17/06/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים033/ 03/ 2מתקן שידור קטן
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים034/ 03/ 2תביעת פיצויים
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים035/ 03/ 2תביעת פיצויים
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 03/ 2תביעת פיצויים
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים037/ 03/ 2תביעת פיצווים
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים038/ 03/ 2תביעת פיצויים
הגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים100/ 03/ 2בקשה להיתר לשימוש חורג - מחצבה
יזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 03/ 2דיר צאן + מחסן חקלאי + חניה + גדר
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 03/ 2התנגדות למתן היתר בניה
יזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים120/ 03/ 2בקשה למבנה חקלאי