ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה

מס' 2003007 מתאריך 21/04/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליוןבקשה ועדה מקומית1/ 13830לגיטמציה למבנה קיים ושינוי רפת לצימר
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומית5/ 17383סככה חקלאית + מחסן חקלאי
גבעות אלונים, כפר מנדאבקשה ועדה מקומית7/ 17564בית מגורים
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210027לגיטמציה למבנה קיים
הגליל המרכזי, אבו סנאןבקשה ועדה מקומית30/ 18786סככה חקלאית + איחסון מוצרים חקלאים
הגליל המרכזי, כפר יאסיףבקשה ועדה מקומית56/ 18772חממה לגידול פרחים
הגליל התחתוןבקשה ועדה מקומית40/ 15051שימוש חורג בקרקע לחניון אוטובוסים וביתן שמירה.
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומית14/ 18895מחסו חקלאי קיים.
יזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית3/ 11486שימוש חורג מסככה חקלאית לחדר קירור לתוצרת חקלאית
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית71/ 11376חניה ציבורית
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומית7/ 17402סככה חקלאית+ מחסן
עפולהבקשה ועדה מקומית33/ 16707בית מגורים
יזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית2/ 11473תוספת סככות לרפת קימת
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומית1/ 17400בית צמחיה ואולם מכירת תוצרת חקלאית ודברי גינה.
עפולהבקשה ועדה מקומית71/ 16690אולם ספורט
עפולהבקשה ועדה מקומית8/ 16708תוספת בניה למגורים
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומית25/ 18894גדר
עפולהבקשה ועדה מקומית4/ 16682קירוי מרפסת בגגון רעפים-לגיטמציה
עפולהבקשה ועדה מקומית21/ 16673שימוש חורג ממבנה מגורים למטרת מגרש מכוניות + משרד
עפולהבקשה ועדה מקומית48/ 16738מחסן
עפולהבקשה ועדה מקומיתא48/ 16738לגיטמציה למחסן
עפולהבקשה ועדה מקומיתב48/ 16738לגיטמציה למחסן
עפולהבקשה ועדה מקומיתג48/ 16738לגיטמציה למחסן
עפולהבקשה ועדה מקומיתד48/ 16738לגיטמציה למחסן
עפולהבקשה ועדה מקומית25/ 16706בית מגורים
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20110037בנית בית מגורים
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210096בית מגורים חדש.
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20310035בית מגורים חדש.
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20310004בית מגורים
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210069בית מגורים.
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20310031בית מגורים חדש.
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20310032בית מגורים חדש
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית941118בית מגורים
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210098בית מגורים חדש.
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210053תוספת קומת מגורים+מחסנים
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210085תוספת מגורים.
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210079בית מגורים חדש
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210075בית מגורים חדש.
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210086בית מגורים חדש.
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210100בית מגורים חדש.
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210076בית מגורים
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20310029בית מגורים חדש.
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210074בית מגורים חדש.
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210063בית מגורים חדש
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210043לגיטמציה לבית מגורים
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210073בית מגורים חדש.
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20310019לגיטמציה לחניה קימת
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210082תוספת קומת מגורים.
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210039סככה חקלאית+מחסן חקלאי
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית2021003לגיטמציה למבנה קיים+מחסנים+חניה+גדר
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית971083לגיטמציה לבית מגורים.
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210017לגיטמציה לבית מגורים.
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210102מועדון נוער
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210066תוספת לבית מגורים
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210088בית מגורים
מעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20310021תוספת מגורים