ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2003011 מתאריך 21/07/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםתוכניתג/ 9604מצפה אבירים - שלב ב'22/07/2009
אצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 12471מתקן הנדסי - בריכת עגל08/11/2005
עמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 12928הרחבה מערבית - מחצבת פוריה
מעלה הגליל, מעלה יוסףתוכניתג/ 13178שינוי יעוד לחקלאי מיוחד ודרך לאתר קומפוסטציה
טבריהתוכניתג/ 13701פארק עתיקות טבריה ושיקום מחצבת ברניקי, טבריה17/01/2005
מעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 13823מרכז תעסוקה, חוסן29/12/2005
שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13881חווה חקלאית, מערבית לתמרה
הגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 13885מחצבת שיש יפתח08/11/2005
מבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 13901דרך גישה לאלבטוף
עכותוכניתבש/ 18527אתר תחנת משנה, חברת חשמל, עכו