ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2003028 מתאריך 01/07/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדת ערר106/ 03/ 2הקמת מתקן תקשורת סלולרי
מבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים126/ 03/ 2חממה חקלאית + מחסן חקלאי
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 03/ 2שימוש חורג מהיתר לחניות בית שחיטה
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים128/ 03/ 2תוספת יח"ד
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים129/ 03/ 2דיר צאן + מחסן חקלאי