ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2003017 מתאריך 30/07/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה אשרתוכניתג/ 12175מרכז מבקרים תיירותי- אחיהוד
מטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 12333הגדלת השטח למבני משק - לולים ,
עכותוכניתג/ 12380תחנת דלק משרדים ומסחר
הגליל העליוןתוכניתג/ 12522גן לאומי תל קדש01/08/2004
עכותוכניתג/ 12893מתחם משולב למלונאות ומגורים - עכו דרום
צפתתוכניתג/ 12951רמת רזים - דרום
נצרת עיליתתוכניתג/ 13027שינוי לתכנית ג/ 4560 רח' עצמון, נצרת עילית08/06/2005
נצרת עיליתתוכניתג/ 13026גוש 17832 ח"ח 67 נצרת עילית10/06/2004
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13044שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מלאכה, מסחר ושרותי דרך בכניסה לאזור התעשיה, ירכא02/02/2004
מטה אשר, עברוןתוכניתג/ 13149מתקנים הנדסיים ליצור חשמל ליד מטמנת עברון20/10/2003
מגדל העמקתוכניתג/ 13140מוסדות נר הצפון - מגדל העמק05/02/2006
טבריהתוכניתג/ 13215הוספת זכויות בניה בטבריה21/09/2003
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13251הרחבת שטח למגורים14/11/2004
נהריהתוכניתג/ 13355מגורים מיוחד ברח' ההגנה פינת רח' מסריק03/05/2005
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13460שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח שב"צ בשכונת כנאענה18/02/2004
צפתתוכניתג/ 13465כביש מעלה ואדי חמרה
טבריהתוכניתג/ 13469בית כנסת נזר ברוך24/02/2005
נהריהתוכניתג/ 13772הגדלת אחוזי בניה ברח' שי עגנון 16 א'14/12/2004
מטה אשר, שיח' דנוןתוכניתג/ 13784שינוי תכנון מפורט באזור גוש 18254
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 13794שינוי לג/ 5626 - מרכז אזרחי ראש פינה12/01/2006
הגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 13879שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד מש' תירוש:
עפולהתוכניתג/ 13910רח' האגוז - שינוי לג/במ/ 20623/09/2004
עפולהתוכניתג/ 13913שינוי יעוד מחקלאי למרכז שרותי דרך:31/07/2008
עפולהתוכניתג/ 13912מתחם קופ"ח - מתחם הגן:03/03/2005
מטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 13961קביעת הוראות בנייה לצורך הקמת רפת:
מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 14086הרחבת דרך וחיבור לדרך מס' 8915/02/2005
מטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 14124אזור תעשיה בית העמק23/06/2005