ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון

מס' 2003007 מתאריך 11/08/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 9553שינוי יעוד וגודל מבנים , במרכז אזרחי בסמת טבעון
הגליל העליון, גדותתוכניתג/ 12515רפטינג, נהר הירדן
מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתג/ 12746ישוב קהילתי "זיו הגליל", הרחבה21/07/2008
בקעת בית הכרם, הגליל המרכזי, מטה אשר, משגב, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 12966הסדרת גבולות ושימושים, יער אחיהוד18/11/2008
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13127שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' , לגיטימציה למבנה קיים בדרום עראבה
יזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 13309תחנת תידלוק קיבוץ הסוללים
הגליל התחתוןתוכניתג/ 13574תכנית "שער הגליל"
מרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 13638חאן מירון - מתחם תיירות ושרותי דרך
הגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 13741רמת ארבל
עפולהתוכניתג/ 13739"ליכט" "מסחר"
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית לאתרים להתפלת מי ים01/08/2004