ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2003020 מתאריך 03/09/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 10675כביש שרות לצד כביש 806, שינוי למתאר, עילבון
הגליל המזרחיתוכניתג/ 12111הוספת זכויות בניה ושימוש תיירותי במנחמיה18/02/2004
הגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 12540בריכת יעלה יבניאל11/05/2004
הגליל המזרחיתוכניתג/ 12634הרחבה למגורים בדחי
מעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 12653שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור ב'18/02/2004
הגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 13267אליפלט - מגורים
הגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 13288אליפלט - מגורים - מגרש 6707/02/2007
יזרעאליםתוכניתג/ 13293תחנת שומרון
יזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 13512שינוי יעוד מחקלאי למגורים
מעלה הגליל, מעלה נפתליתוכניתג/ 13592כביש עוקף מעונה17/08/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 13588פיצול נחלה - אלון הגליל26/08/2004
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 13572בריכת מים30/11/2006
יזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 13645תל-עדשים08/06/2005
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 13692שינוי יעוד למבנה ציבור והסדרת דרך גישה בכעביה
יזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 13691שינוי יעוד למגורים ושצ"פ - בזרזיר15/03/2005
הגליל המזרחיתוכניתג/ 13715שינוי יעוד מדרכים למגורים
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 13717שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מסחר ותעשיה
הגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 13793מרכז תחבורה - עמיעד
הגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 13800שינוי יעוד מחקלאי למגורים בגוש 1721526/06/2008
יזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 13842תחנת נהלל - מתקן הנדסי:
יזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 13840קיבוץ מרחביה:08/06/2005
הגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 13878הסדרת צ. הכניסה המערבית לכפר תבור בכביש 65
הגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 13877שינוי יעוד מחקלאי למגורים בגוש 15577 :
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 13873שינוי והרחבה לתכנית מתאר טורעאן:30/12/2004
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 13902תוספת אחוזי בניה וגובה - כפר מיסר:14/11/2004
הגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 13934חלוקה ושינוי יעוד למגורים משולב במסחר:22/03/2007
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 13926שינוי יעוד מחקלאי למגורים :
הגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתג/ 14119כביש עוקף-כפר יובל:
בית שאןתוכניתג/ 14122שינוי יעוד לאזור מרכז עירוני-כולבו קלאב-מרקט-בית שאן:24/07/2005
יזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 14149דרך גישה לאזור תעשיה ברמת השופט:24/04/2006