ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2003010 מתאריך 30/10/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 02/ 82שינוי קו בנין מגרש 14/1 עראבה19/08/2004
קרית שמונהתוכניתקש/ מק/ 1486שינוי קו בנין, קרית שמונה
יזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתיז/ מק/ 6997/ 01שינוי קו בנין הקבוע בתכנית, עין העמק, שכונה מזרחית01/07/2003
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 03/ 24שינוי בקו בנין וניוד אחוזי בניה, עראבה09/02/2004
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 6757/ 03/ 44קביעת גודל מגרש מינימלי, דיר חנא08/01/2004
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 42הקטנת קוי בנין ואיחוד וחלוקה, סחנין20/04/2004
קרית שמונהתוכניתקש/ מק/ 1498שינוי בינוי תכנית ג/ 9948
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 59שינוי קו בנין ותוספת אחוזי בניה, ראש פינה