ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2003044 מתאריך 07/10/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים021/ 03/ 2התנגדות להקלה לבנין מגורים בן 30 יח"ד
מבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים167/ 03/ 2שינוי קו בניין במגרש 147
אצבע הגליל, יסוד המעלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 03/ 2לדחות את תשריט חלוקה
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים195/ 03/ 2חלקה בעיר העתיקה בניה חדשה
גבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים198/ 03/ 2לגיטימציה למבנה קיים