ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2003046 מתאריך 19/08/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים155/ 03/ 2לגיטימציה לבנין קיים
הגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים156/ 03/ 2הקמת סככה ומחסן חקלאי
קרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים159/ 03/ 2תוספת חד"ב לבית מגורים קיים
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים160/ 03/ 2תוספת למבנה קיים
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים161/ 03/ 2הקמת מתקן תקשורת קטן
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים162/ 03/ 2אי החלטה של הועדה עכו
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים164/ 03/ 2תוכנית שינויים + שטח נוסף