ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2004001 מתאריך 14/01/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נצרתתוכניתג/ 9397קביעת הוראות בניה והתווית דרכי גישה, נצרת29/03/2007
הגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 11732שינוי יעוד מחקלאי לחנייה ושרותי רכב
מבוא העמקים, נצרתתוכניתג/ 13029השלמת קטע דרך04/09/2007
מבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 13067התויית דרך טבעית וביטול דרכי גישה
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13458הרחבת שטח לתעשיה והסדרת מערכת דרכים22/03/2004
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 13717שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מסחר ותעשיה
הגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 13759שינוי יעוד משטח חקלאי לחקלאי מיוחד, יבניאל22/04/2004
טבריהתוכניתג/ 13801"תדלוק הולידי אין"
יזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 13812תוספת קומה לאזור התיירות בקיבוץ מזרע:03/03/2005
הגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 13907תכנית מפורטת אליפלט - תחנת תידלוק:
הגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 13919שדה אליעזר - מגרש 43:
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13939שינוי בהוראות ותכליות לאזור תעשיה:
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13964"שכונה מגורים מזרחית חדשה"- כפר כנא:
מבוא העמקים, נצרת, ריינהתוכניתג/ 13963שינוי בהוראות וזכויות בניה והתוית גישה-ריינה:03/03/2005
נצרתתוכניתג/ 13998שינוי בהוראות וזכויות בניה-נצרת:
אצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 13990שינוי לתכנית ג/ 6154 ע"ש פבי-חצור הגלילית:28/06/2006
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13985הקטנת דרך ושינוי סיווגו-ריינה:
הגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 14026שינוי יעוד למגורים ושפ"פ-אריש חיים-יבנאל:14/11/2004
יזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 14024פיצול נחלה בעין העמק:
אצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 14022שכונת אשטרום-חצור הגלילית:
אצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 14066שינוי לתכנית ג/ 7397 - יסוד המעלה:23/05/2006
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 14064הסדרת שטח ציבורי ושנוי יעוד לחקלאי-ראש פינה:13/09/2005
הגלבוע, הגילבוע, דבורהתוכניתג/ 14041שינוי יעוד מחקלאי לשטח מבנה משק - חזן מישל-מושב דבורה18/05/2005
הגלבוע, הגילבוע, ברקתוכניתג/ 14090שינוי יעוד למבנה משק משפחת וייצמן-מושב ברק:
הגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 14083שינוי נקודתי למתאר יבנאל - גובה מבנה ודרך גישה-יבנאל:26/08/2004
מרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 14390תחנת תידלוק ושרותי דרך מדרך מס' 65-כלנית
הגלבוע, הגילבוע, דבורהתוכניתג/ 14447שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד08/11/2005