ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2003059 מתאריך 30/12/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים213/ 03/ 2תביעה לפיצויים לפי סעיף 197 לחוק
הגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 03/ 2מגורים
הגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים240/ 03/ 2מגורים בשטח של 158 מ"ר
הגלבוע, הגילבוע, נאעורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים251/ 03/ 2חריגה מהיתר
הגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים242/ 03/ 2מבנה בסטייה מהיתר