ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2004001 מתאריך 07/01/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, עמק יזרעאל, סואעד (חמרה)תוכניתג/ 10748תכנית מתאר לישוב חמרה סוויעד24/04/2006
הגליל העליון, חולתהתוכניתג/ 13236חולתה - הוראות בניה06/07/2004
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13487שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים א' ולגיטימציה למבנה במזרח ירכא21/06/2004
מטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 13671אזור מבני משק05/01/2006
הגליל המזרחי, הגליל התחתון, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 13725תכנית מתאר עוזייר02/04/2008
הגליל המזרחי, הגליל התחתון, אל בטוף, רומאנהתוכניתג/ 13724תכנית מתאר רומאנה02/04/2008
הגליל התחתוןתוכניתג/ 13782כפר נופש - נהר הירדן (לילדים עם מחלות בסיכון גבוה)30/04/2006
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13950הגדלת זכויות בניה, הקטנת קו בניין לדרך 805 במרכזס סכנין:
משגב, סלמהתוכניתג/ 13914תכנית מתאר מקומית כפר סאלמה
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13958הגדלת אחוזי בניה, שינוי קו בניין קידמי במרכז סכנין:24/07/2005
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 14063שינוי יעוד נקודתי מחקלאי למגורים-כפר מסר:14/12/2004
הגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 14131תכנית מתאר נעורה22/05/2008
עפולהתוכניתג/ 14151הקצאת מגרשים לבניה עצמית19/06/2006
כרמיאלתוכניתג/ 14268מרכז מסחרי "השדרה" - שכונת הגליל05/04/2005
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14232הגדלת זכויות בניה, הקטנת קו בניין במרכז עראבה:
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14278שינוי יעוד משצ"פ וחקלאי לאזור תעשיה ומסחר, ירכא27/03/2006
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14375שינוי תוואי דרך מס' 41 ולגיטמציה למבנה קיים, צפון עראבה03/05/2005
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14376שינוי תוואי דרך מס' 39,38 ושינוי קוי בנין , צפון עראבה
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14344הגדלה נקודתית של זכויות בניה, ולגיטימציה לקיים, ירכא18/05/2005
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14342שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לאזור תיירות ומסחר אזור תעשיה ירכא17/04/2005
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 14341שינוי קוי בנין לפי מצב קיים והצעת שלושה מבנים במגרש, מרכז דיר חנא