ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2004004 מתאריך 02/02/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 13601שינוי יעוד משטח הדרך לשירותי דרך19/06/2006
מעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 13600שינוי יעוד משטח בית העלמין למבני ציבור
מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 13599שינוי יעוד משטח חקלאי לשירותי דרך וש.פ.פ
מעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 13727שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 13785שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים
מעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 13850שינוי יעוד משטח חקלאי למוסדות דת:24/10/2007
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 13874שינוי יעוד ממבנה ציבור למגורים:
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 13935הגדלת % בניה, שינוי קווי בנין:10/04/2006
מטה אשרתוכניתג/ 13986שינוי הוראות בדבר ביצוע תכנית ג/ 11384 , בית עלמין נהריה28/05/2006
מטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 13967הוספת שימושים לשירותי דרך- קבוץ גשר זיו:
מעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 13982שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים:
עפולהתוכניתג/ 14298פרוייקט הרימון-שינוי יעוד מגורים ג' -למגורים ג' מיוחד-עפולה14/07/2004
צפתתוכניתג/ 14417הגדרת זכויות בניה באיזור שיקום ושיפוץ-צפת