ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2004004 מתאריך 10/03/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טבריהתוכניתג/ 10910תכנית מס' 10910 - שינוי לתמ"א / 13 , ואדי רקת - צפון טבריה09/08/2006
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12614שכונת מגורים, ריינה24/03/2010
מגדל העמקתוכניתג/ 13285רובע 200007/09/2004
יזרעאלים, מבוא העמקים, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13390שכונת מגורים מערבית - 351 יח"ד איכסאל16/09/2010
מעלה חרמון, עין קיניהתוכניתג/ 13641תכנית מתאר - עין קניה
מרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 13718שימור ופיתוח גרעין הכפר ריחניה
מטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 13813הרחבת קיבוץ בית העמק
קרית שמונהתוכניתג/ 13848שינוי יעוד מש.צ.פ. לאזור מגורים ברח' פינת הנשיא:21/06/2004
יקנעם עיליתתוכניתג/ 13968הרחבת איזור תעשיה - יוקנעם עילית:
יקנעם עיליתתוכניתג/ 13965הרחבת אזור התעשיה, יוקנעם עילית
מטה אשר, יסעורתוכניתג/ 14076הרחבת קיבוץ יסעור12/12/2006
מטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 14124אזור תעשיה בית העמק23/06/2005
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14221שכונת מגורים חדשה בת 800 יח"ד
נהריהתוכניתג/ 14213שינוי יעוד לאזור מגורים מיוחד ברח' הרצל-נהריה:18/05/2005
עפולהתוכניתג/ 14571הגדלת זכויות בניה - מרכז העיר, עפולה14/12/2004