ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2004001 מתאריך 31/01/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתגע/ מק/ 054שינוי קו בנין , מושב דישון.17/11/2005
יזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתיז/ מק/ 6997/ 01שינוי קו בנין הקבוע בתכנית, עין העמק, שכונה מזרחית01/07/2003
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 71איחוד וחלוקה בהסכמה וקביעת קוי בנין, סחנין
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתגמ/ מק/ 8584/ 277שינוי קו בנין ותכסית בניה, טורען13/05/2004
עמק הירדן, כנרתתוכניתגמ/ מק/ 8022/ 280שיני קו בנין קדמי, כנרת30/06/2004
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 066שינוי הוראות תכנית מתאר ג/ 5626 , ראש פינה22/07/2004
אצבע הגליל, מטולהתוכניתאג/ מק/ 8260/ 030שינוי בקו בניין, מטולה13/09/2004
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 074איחוד וחלקוה בהסכמה, שינוי קו בנין ומספר יחידות, בית הלל
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 086איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה, ושינוי קו בנין, בית הלל30/03/2005
הגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתגע/ מק/ 031התאמת גבולות המגרש לבנייה קיימת החורגת מקו בניין ומייעוד מתאים, משמר הירדן
מבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 12חלוקה ללא הסכמה, ושינוי הוראות בניה, עילוט01/09/2004
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 17חלוקה ללא הסכמה, יפיע14/12/2004
מבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 10איחוד וחלוקה ושינו הוראות בניה, עילוט19/08/2004
צפתתוכניתצפ/ מק/ 28בית כנסת , בדרום העיר, צפת
יזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 05שינוי בקו בנין תל עדשים16/06/2004
תוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 37שינוי קו בנין, יוקנעם עילית
מבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 33איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין, כפר כנא07/09/2005
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 7240/ 02/ 63שינוי קו בנין והתאמה למצב קיים , עראבה10/10/2005
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 84שינוי קווי בנין בהתאם למצב קים, סחנין13/05/2004
מבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5507/ 34איחוד וחלוקה מחדש ושינוי הוראות בניה, ריינה01/09/2004
יזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתיז/ מק/ 3655/ 02שינוי קו בנין, מרחביה08/06/2004