ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2004005 מתאריך 22/03/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 9739אזור תיירות בסמוך למצפה, שינוי למתאר.
הגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתג/ 11457תכנית למלונאות, נאות חיטין, כפר חיטים
הגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתג/ 11625מכון טהור בגליל תחתון "כפר חיטים" עבור טבריה31/07/2008
הגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 10632אילניה - מקטע מגורים א', שינוי למתאר
הגליל התחתון, שדה אילןתוכניתג/ 11451יחידות אירוח בנחלה חקלאית, שדב אילן
הגליל התחתון, הזורעיםתוכניתג/ 9221הרחבה למגורים, הזורעים
עפולהתוכניתג/ 9498שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור ממעורב והתווית דרך להולכי רג
עפולהתוכניתג/ 9178שינוי יעוד משטח למגורים ג' לשטח המיועד למסחר משולב במשרדים, שינוי למתאר,
עפולהתוכניתג/ 9705הקמת שכונת מגורים חדשה ושילובה בשכונת גאולים,
עפולהתוכניתג/ 9105הוספת שימושי שרותי דרך לאזור תעשיה מאושר, עפולה
עפולהתוכניתג/ 10983עמותת בית הכנסת - "בית קודש", עפולה
עפולהתוכניתג/ 9422"קייצי" - שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור ג' עם חזית מסחרית, שינוי למתאר.
אצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 9686מרכז רכיבה, שינוי למתאר, חצור.26/02/2007
הגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 12622מרכז תיירות ונופש - חיטין
הגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 12801יחידות ארוח שדמות דבורה
הגליל התחתוןתוכניתג/ 13295שרותי דרך צומת - גולני