ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2004006 מתאריך 24/03/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 9736תיחום שטח הפיתוח של הקיבוץ, כפר מסריק27/01/2005
הגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 10897שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושטחי ציבור, שינוי למתאר, כפר תבור10/12/2000
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 11383תכנית מפורטת שפרעם, מתאר 129/06/2009
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11646שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', סכנין, מתאר 110/06/2004
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 11669סמיע, שינוי יעוד מאזור חקלאי לאיזור מגורים א', הרחבת דרך קיימת, שטח לבנייני05/02/2006
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12049הקמת שכונת מגורים א' בצפון מזרח סכנין באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורי10/06/2004
הגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 12195תכנית מפורטת קבוץ יפתח08/06/2005
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12557מרכז עסקים ומגורים לאורך ציר דרך מס' 70, אבו סנאן14/12/2004
הגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 14025אתר הנצחה לחללי אסון המסוקים בשאר ישוב:17/01/2005