ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2004002 מתאריך 29/02/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 15שינוי קו בנין , איחוד וחלוקה, ושינוי הוראות בניה, יפיע22/07/2004
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 03/ 10הקטנת קו בנין , גודל מגרש וניוד אחוזי בניה לקומה, עראבה22/02/2004
קרית שמונהתוכניתקש/ מק/ 1504הקטנת קו בנין, קרית שמונה
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 03/ 70שינוי קו בנין וגודל מגרש מינימלי, סחנין31/03/2005
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1040שינוי בהוראות בניה, נצרת
הגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתגמ/ מק/ 9034/ 281שינוי קו בנין מגבול שביל ציבורי, בועינה - נוג'ידאת01/09/2004
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 02/ 28שינוי קווי בנין, אעבלין22/12/2004
הגליל המזרחי, יבנאלתוכניתגמ/ מק/ 6695/ 285הקטנת קו בנין קדמי , יבניאל08/06/2004
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6761/ 03/ 89שינוי קו בנין ותכסית, עראבה30/06/2004
מעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתמנ/ מק/ 4503חלוקה למגרשים ללא הסכמה, גוש חלב
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 03/ 69שינוי תוואי דרך גישה והקטנת קווי בנין וגודל מגרש מינימלי
שפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 03/ 36שינוי גודל מגרש מינימלי, קו בנין ותכסית, כאבול09/01/2006
שפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 03/ 26שינוי קו בנין, כאבול
שפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 03/ 15שינוי קו בנין, שעב09/08/2004
שפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 03/ 16שינוי קו בנין, שעב24/06/2007
שפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 03/ 14שינוי קו בנין, כאבול12/08/2004
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1044שינוי קו בנין, נצרת13/10/2004
יקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 38איחוד וחלוקה מחדש, יוקנעם עילית27/05/2004
מבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 6659/ 29שינוי קו בניין , רמת ישי17/07/2005
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 27שינוי קו בנין, תמרה24/06/2007
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 11שינוי קו בנין, תמרה02/11/2004
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 12שינוי קו בנין, תמרה02/11/2004