ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2004010 מתאריך 02/03/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים201/ 03/ 2הקמת מתקן תקשורת
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים204/ 03/ 2התנגדות לשינוי יעוד
אצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים250/ 03/ 2בקשה לשימוש חורג
מבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים024/ 04/ 2סרוב למתן טופס 4
משגב, מצפה אבי"בערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים019/ 04/ 2שינוי יעוד מחקלאי למגורים