ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2004009 מתאריך 21/04/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 11612חוות לולים, הסוללים15/03/2005
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11739שנוי יעוד מחקלאי למגורים א' והתווית דרכים
יזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 11968חלוקה מחדש ושינוי יעוד יוקנעם המושבה26/08/2004
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12321יעוד מגרש למגורים והתוית דרך גישה
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12605שינוי תוואי דרך מס' 39 שינוי תכנית מתאר ג/ 767607/09/2004
נצרת עיליתתוכניתג/ 13026גוש 17832 ח"ח 67 נצרת עילית10/06/2004
מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 13212שינוי לתכנית ג/ 5980, של מועצה מקומית שלומי03/05/2005
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 13828תכנון שכונת מגורים בת 137 יח"ד:
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13826תחנת דלק ומסחר:17/04/2005
עפולהתוכניתג/ 13913שינוי יעוד מחקלאי למרכז שרותי דרך:31/07/2008
הגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 14040הרחבת אזור משק חקלאי-חלקות א' בנחלה מס' 20 במושב ארבל:08/06/2005
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14107שכונת מגורים מערבית-כפר כנא:
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 14080ביטול הפקעת יתר-רמת ישי:
נהריהתוכניתג/ 14168הגדלת אחוזי בניה בקומת הקרקע-נהריה:07/07/2005
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14134שינוי יעוד במערכת הדרכים שכונתית וחלוקה למגרשים-עילוט:17/04/2005
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 14215הגדלת % בניה-תרשיחא:08/06/2005
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 14214הגדלת אחוזי בניה ושינוי קו בנין-מעלות תרשיחא:
קרית שמונהתוכניתג/ 14212שינוי יעוד מש.צ.פ. לדרך משולבת:10/06/2004
מטה אשר, אפקתוכניתג/ 14258קביעת הוראות בנייה באזור מבני משק ומלאכה27/06/2004
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14269שכונת מגורים דרומית-עילוט
עפולהתוכניתג/ 14287שינוי יעוד ממגורים א' לשטח מסחר משולב במגורים-עפולה
עמק המעיינות, מעוז חייםתוכניתג/ 14358מסוף גבול נהר הירדן-מעוז חיים05/02/2006
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 14357הגדלת % בניה ושינוי קווי בנין-כפר מנדא10/04/2006
גבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 14355הרחבת שטח למבני ציבור והתווית דרך גישה- ביר אל מכסור
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 14354שינוי בקווי הבנין הקבועים בתכנית והעלאת אחוזי הבניה - כפר מנדא19/06/2006
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14410ריתכנון אזור מגורים-עילוט
מטה אשרתוכניתג/ 14404כביש מס' 859-כביש מחבר 4 - 70
נהריהתוכניתג/ 14455הגדלת השטח למבנה ציבור לצורך מתן לגיטימציה לבית כנסת קיים20/12/2005
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 14459הגדלת אחוזי בניה שינוי לתכנית ג/במ92
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 14581חלוקה למגרשים ללא הסכמת בעלי קרקע, שנוי תוואי הדרך וקווי בנין, שפרעם05/02/2006
יקנעם עיליתתוכניתג/ 14590שנוי בהוראות וזכויות בניה, יקנעם עילית03/03/2005