ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2004013 מתאריך 23/03/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים035/ 04/ 2מתן טופס 4
קרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים034/ 04/ 2חידוש החלטה לתוספת פרגולה
יזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 04/ 2הקמת מתקן שידור בגובה 54 מ'
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים037/ 04/ 2היתר בניה לשלוש אנטנות עוקץ על גג מלון
מבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים38/ 04/ 2לגיטימציה לקומה ד' בבנין רשוי בהיתר מס' 12439