ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2004017 מתאריך 01/04/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים012/ 04/ 2הקמת אתר שידור הכולל הצבת תורן לאנטנות
כרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים015/ 04/ 2מבנה תחנת דלק מסעדה ומשרדים מתקן רחצה
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים040/ 04/ 2הקמת בית מגורים - התנגדות
לב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים048/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים ותוספת ממ"דים וחדר מדרגות
לב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים049/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים